Stadswerk SW is multifunctioneel inzetbaar voor beheer, aanleg en onderhoud van (openbaar) groen. StadswerkSW is opgericht in 2015 en is voortgekomen uit het WNK Groenbedrijf. De oprichting vond plaats in het licht van de Participatiewet en gelet op de maatschappelijke meerwaarde om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt deel te laten uitmaken van een regulier bedrijf. Door de afbouw van de bestaande bedrijfsinfrastructuur van WNK, conform het transitieplan van WNK, is het WNK groenbedrijf ondergebracht in StadswerkSW BV.

 

 

WELKOM